Technické údaje

Typ vzduchový výkon

Maximální tlak

Pa

Elektrický

příkon W

Dif.tlak

Pa

základní m3/h-1 jmenovitý m3/h-1 zvýšený m3/h-1
LUNOMAT 30 80 100 250 7/26/40 105
  • Instalace zpravidla mimo větraný prostor (např. v instalační šachtě). Ao = 10 m2
  • Vyústění sacích potrubí v odvětrávaných místnostech se zakrývají mřížkami  2/ZSKA s filtrem. Podle počtu odvětrávaných místností se do těla LUNOPOROVÉ skříňky vlepují hrdla DN 80.

Ventilátorový díl lze doplnit o externí časové a intervalové relé 5/ZII. Mřížka 2/ZSKA a nátrubek (hrdlo DN 80) pro odvětrávané prostory není součástí dodávky a objednává se samostatně dle počtu odvětrávaných místností. Celkový vzduchový výkon (max. 100 m3/h) se dělí podle počtu odvětrávaných místností přibližně stejným dílem. Způsob upevnění instalační skříňky je libovolný dle možností (obezděný, volný, na konzole, přišroubovaný zadní stěnou aj.). 

radiální ventilátor lunomat 2

Související dokumenty