Úvod > Radiální ventilátory > Dvouprostorové > Silvento U2 >

Možné polohy při montáži do šachty

Možné polohy při montáži do šachty

Výdechové hrdlo horní

montáž výdechové hrdlo horní

Pozor: Polohu a usazení zpětné klapky eventuelně korigujte (dle montážního návodu)!

Výdechové hrdlo zadní

instalační skříňka plastová typ 3/up-r

Zpět na Silvento U2