Úvod >

O systému

LUNOS systémy větrání bytových prostor

1. Obecně o bytovém větrání a zásadách LUNOS

Odkud se berou škodliviny a vlhkost?

Škodlivé látky se v nepatrném množství odpařují z nábytku, koberců a barev. Vlhkost v domě vzniká vydechováním jeho obyvatel, sprchováním, praním a sušením prádla nebo při vaření. Dalším zdrojem vlhkosti jsou rostliny v bytě. Ve čtyřčlenné domácnosti se za den odpaří cca 10 litrů vody, to je jeden plný kbelík.

Kam s vlhkým vzduchem obsahujícím nečistoty?

Vzduch dokáže absorbovat pouze omezené množství vlhkosti. Toto množství závisí na teplotě: teplý vzduch absorbuje více vlhkosti než studený vzduch. Když se ochladí vlhký, teplý vzduch (např. na studené ploše), dojde ke kondenzaci: plocha se orosí. Každé léto se s tím setkáváte na sklenicích s vychlazeným nápojem.

Riziko tvorby plísní: Na chladnějších místech venkovních stěn (např. v rozích) se může vzdušná vlhkost srážet jako kondenzát, čímž vzniká ideální prostředí pro plísně.

Větrání chrání před škodami způsobenými vlhkostí: Vlhkost ve vzduchu v místnosti můžete snížit pouze účinným větráním.

Spolu s vlhkostí přitom odvětráte i škodlivé látky obsažené ve vzduchu.

O systému

Stále čistý vzduch - i přes neprodyšný plášť budovy

Dříve se životně důležitý vzduch pro dýchání dostával do budov spárami v oknech a dveřích. Dnes pro nové obytné domy platí vyhláška o úsporách energie, podle které musí být budovy téměř vzduchotěsné. To znamená konec větrání skrz spáry - o větrání se musí aktivně postarat uživatel bytu. Účinné větrání otevřením okna bez zbytečných energetických ztrát je pro spotřebitele prakticky nedosažitelný cíl. Většinou větrá příliš málo nebo příliš mnoho - obojí je špatně. Čerstvý vzduch potřebuje nové cesty. LUNOS nabízí:

Systémy větrání bytových prostor, které řízeně a podle potřeby přivádějí čistý vzduch a rychle a decentně odvádějí vydýchaný vzduch včetně všech škodlivin. Současně udržují vzdušnou vlhkost na nízké hodnotě, takže plísně a roztoči nemají prakticky šanci. Alergikové se mohou konečně nadechnout, neboť jejich alergeny zůstávají díky účinně filtrovanému větrání přede dveřmi.

Díky účinným tlumičům hluku neproniká do místnosti ani provozní hluk. Systémy LUNOS zajistí v domě to správné prostředí.

Kontrolované větrání bytových prostor podle potřeby s firmou LUNOS.

Dovnitř se dostává:

  • čerstvý filtrovaný vzduch, vždy v dostatečném množství bez citelného průvanu.

Ven odchází:

  • škodliviny a vlhkost z kuchyně, koupelny, toalety atd.

Uvnitř zůstává:

  • teplo z topení;
  • čerstvý vzduch.

Venku zůstávají:

  • škodliviny (díky filtračním vložkám v tubusech v obvodové stěně);
  • hluk (díky tlumičům hluku);
  • vítr (díky ochraně před větrem instalované v tubusech v obvodové stěně);
  • plísně a roztoči (díky konstantně nízké vlhkosti vzduchu).

2. Kontrolované větrání bytových prostor podtlakovým systémem

Pro správnou funkci větracího systému požadujeme jeho stoprocentní účinnost po celých 365 dní v roce.

Principem je podtlakové větrání - podtlakem je směr proudění vzduchu jednoznačně dán.

Podtlak rovněž minimalizuje pronikání vedlejšího vzduchu, vznikajícího tlakem větru a termikou. Prvky pro přívod vzduchu, umístěných v obvodové stěně, tak čerstvý venkovní vzduch cíleně proniká do obývacích místností a ložnic a dále proudí dveřními spárami (či mřížkami) přes chodbu do provozních prostor jako kuchyně, WC či koupelna, ve kterých je následně se všemi škodlivinami, které vzduch na své cestě přitom nasbíral odsáván ventilátory a je odváděn mimo byt do volného prostoru.

Požadavek rovnoměrného odvodu vzduchu v různých podlažích je dosažen díky vysokým provozním tlakům radiálních ventilátorů (až 270 Pa). Z ventilátorových jednotek LUNOS jsou sestaveny větrací systémy dle DIN 18017/3 se schválením pro budovy až o dvaadvaceti podlažích, a to bez jakéhokoliv zaregulovávání systému. Těmto nárokům na stabilitu systému vyhovuje strmá tlaková charakteristika ventilátorů, která zabezpečí, že při současném provozu všech větracích jednotek napojených na společné hlavní odvodní potrubí, smí poklesnout objem proudu vzduchu u nejspodnějšího přístroje oproti plánovanému objemu maximálně o 10%.

Ventilátory jsou odolné proti korozi a jsou vhodné pro trvalý provoz při všech zátěžových stupních.

Rozhodující podmínkou pro použití jednotek do jednotrubních systémů je těsná zpětná klapka. Ta ve ventilátorech LUNOS nevyžaduje žádnou údržbu a svými vlastnostmi umožňuje (podle posudku Státního zdravotního ústavu Praha, čj. HPNP 1263/93, exp. 8765 ze dne 23.11.1993) použít větrací systém LUNOS s touto zpětnou klapkou pro odvětrání prostor kuchyně i sociálního zařízení do jediné společné odtahové šachty.

Zpětná klapka radiálních ventilátorů, která byla předtím zkušebnou 200 000 krát uvedena do funkce, vykázala únikový objem 0,007 m³/h při rozdílu tlaků 50 Pa (norma DIN povoluje 0,01m³/h). Použitý materiál a způsob konstrukce vylučuje, aby byla zpětná klapka vyřazena z funkce působením koroze. Její snadná přístupnost a odmontovatelnost umožňuje její instalaci tak, aby vždy zavírala svojí vlastní vahou.

O systému 2

K intimitě bytu přispívá i nízká hlučnost ventilátorů, které s rezervou vyhovují hygienickým požadavkům (požadována je hladina akust. tlaku LpAmax = 30 dB pro dobu nočního klidu, t.j. od 22,00 do 06,00 h).

Právě to, zda obyvatelé bytů přijmou mechanické větrací zařízení, závisí podstatnou měrou na této intimitě.

Výrobce průběžně zjišťuje údaje o vlastním hluku ventilátorů, a to jako úroveň hlukového výkonu LWA (typ hodnocení A-DIN 45635, díl 1) nebo jako úroveň hlukového tlaku LA (typ hodnocení A), vztaženo na absorpční plochu Ao = 10 m². Hodnoty hlukového tlaku uvádějí pro jednotlivé typy radiálních ventilátorů technické podklady výrobce (katalog výrobků).

Zachování tichého chodu ventilátorů zajišťují protiprachové filtry.

Pravidelná výměna filtru, či jeho čištění, to je jediná činnost uživatele bytu. I pro tuto činnost jsou ventilátory konstruovány tak, aby výměna filtrů (nejméně třída filtru G 2) byla i pro laika zcela bezpečná a snadná. K výměně filtrů také není třeba žádného nástroje. Zcela ojedinělým výrobkem pro potřeby bytového větrání jsou pasivní prvky pro přívod venkovního vzduchu s dostatečnou protihlukovou izolací (vyhodnocený rozdíl normovaného hluku vztaženo na Ao = 10 m² činí Dnwp = 46 až 52 dB (A)), koncipované tak, aby zajišťovaly přívod čerstvého vzduchu na základě podtlaku vzduchu ve vnitřním prostoru vzhledem k tlaku venkovního vzduchu. Byly vyvinuty v souladu s DIN 1946, díl 6 „Větrání v bytech“ a jsou vhodné pro všechny typy konstrukcí obvodových stěn (cihly, tvárnice, beton, stěnové dílce, předložená fasáda aj.). Ideálním místem pro jejich osazení do obvodových stěn je prostor mezi parapetní deskou a otopným tělesem. Na tomto místě lze dosáhnout optimálního bezprůvanového smísení přicházejícího čerstvého vzduchu s cirkulujícím vzduchem v místnosti. Prvky je možno umístit také v horní úrovni oken (cca 20-25 cm od hrany ostění) min. 2 m nad podlahou.

Přivádění vzduchu

ald-r 160ALD-R 100  Prostup obvodovou stěnou s kruhovým profilem 98 mm.
Ochrana před větrem, filtr a tlumič hluku.
V 8Pa = 10 m³/h

ALD-R 160
Venkovní prostup s kulatým průřezem.
Ochrana před větrem, filtr a tlumič hluku.
V8Pa = 15, 20 nebo 25 m³/h

9/mrd 9/mrd9/MRD

Těleso pro zabudování do stěny k instalaci  
venkovního prostupu ALD-R 160.
výška/šířka/hloubka v mm: 240 x 210 x tloušťka zdiva

LUNOtherm + ALD-R160L  

Venkovní prostup s fasádním prvkem, který zajišťuje nasávánílunotherm + ald-r160l
vzduchu z ostění a zachová celistvost fasády.

V 8Pa = 15, 20 nebo 25 m³/h
Dn,W,otev.: 52-57 dB

 

Odvádění vzduchusilvento řada ap

Silvento řada AP

Nástěnný ventilátor pro instalaci na omítku.
Odvětrává do stoupačky nebo skrz stěnu ven.

Silvento řada KL silvento řada kl

Ventilátor pro rychlou instalaci do podhledu.
Odvětrává do stoupačky nebo ven.

Silvento řada UP

Ventilátor pro plochou instalaci pod omítku, aby lícoval se stěnou.silvento řada up
Odvětrává do stoupačky nebo přímo ven.
Příslušenství: souprava pro současné odvětrávání druhé místnosti.

 

Inovativní regulace: Vlhkost a teplota

Regulace odvětrávacích ventilátorů podle potřeby byla poprvé vybavena snímačem teploty a vlhkosti.

Tato inovativní regulace samočinně upravuje rychlost ventilátoru potřebě větrání: podle relativní vlhkosti vzduchu dodává ventilátor buď více nebo méně vzduchu. Dodává se vždy tak mnoho, jak je to jen nutné, a tak málo, jak je to jen možné. Snímač, který je zabudovaný v nasávací části odvětrávacího ventilátoru z místnosti, snímá teplotu a vlhkost odváděného vzduchu. Protože je ventilátor nainstalován v koupelně nebo na toaletě, kde panují jiné podmínky než v obývací místnosti, dosáhne se současným vyhodnocením teploty a vlhkosti optimálního řízení ventilátoru (rychlost 1 až 4), které bude odpovídat podmínkám v obývací části.

inovativní regulace: vlhkost a teplota

Regulace tak nezohledňuje pouze potřeby v koupelně, nýbrž  i v obytných prostorách, a účinně je chrání před tvorbou plísní a poškozením vlivem vlhka. Automatické přepínání podle ročních dob samočinně přepne ventilátor na nejnižší výkon v létě (resp. na jaře či na podzim) a v zimě ho přepne opět do režimu regulace vlhkosti.

3. Kontrolované větrání bytových prostor s rekuperací tepla

princip e2

Princip

Větrací systémy LUNOS s rekuperací tepla mají univerzální použití. Díky decentralizovanému seřizování lze jednotlivé ventilační jednotky použít přesně tam, kde jsou potřeba. Realizovatelné jsou dokonce kombinace s klasickými odvětrávacími systémy, které můžete navrhnout s větracími prvky LUNOS podle vyhlášky o úspoře energie.

Rekuperační jednotky řady e² pracují podle známého principu regenerativní výměny tepla, kterou firma LUNOS přivedla téměř k dokonalosti.

Uprostřed proudu vzduchu z elektronicky komutovaného motoru (EC) s axiálním ventilátorem je prvek kumulující teplo. Při střídání směru proudu vzduchu, ke kterému dochází cílenou změnou směru otáčení ventilátoru, kumuluje keramika tepelnou energii vzduchu odváděného z místnosti a předává ji čerstvému vzduchu přiváděnému zvenku. Tento proces probíhá s takovou účinností, že při větrání dochází ani ne k 10 % ztrátě tepla. Stejně tak důležité jsou účinné filtry. Alergici se mohou konečně nadechnout, neboť pyl, nečistoty, prach a roztoči se do bytu již nedostanou.

S přepočítaným příkonem pouhých 0,09 W/m³/h je ventilátor e² v energetické úspornosti nepřekonatelný, čímž aktivně přispívá k ochraně životního prostředí a Vaší peněženky. Požadavky aktuálně platné normy DIN 1946-6 pro přístroje třídy účinnosti E jsou několikanásobně splněny, což jen podtrhuje světovou třídu přístroje.

Vzájemně můžete mezi sebou propojit libovolný počet jednotek e² a tak můžete zajistit větrání sebevětšího bytu nebo domu. Drobnějším vedlejším efektem fungování tohoto přístroje je, že byt zůstává pěkně chladný i v létě. Tento jev funguje i v jiném směru: studený vzduch zůstává v bytě a účinně ochlazuje přiváděný vzduch.

 
Rekuperační jednotky

e²
S rekuperací tepla, kruhový průřez 160 mm.
V = 18, 31 a 38 m³h

e²mini

S rekuperací tepla, kruhový průřez 104 mm
V = 5, 10 a 20 m³h

 

Odvětrávací jednotky

ab 30/60ab 30/60AB 30/60

Axiální ventilátor do obvodové stěny se 2 rychlostmi pro 30 a 60 m³h.
Kruhový průřez 160 mm.
Lze ho kombinovat s fasádní deskou LUNOtherm.

RA 15-60

Radiální ventilátor do obvodové stěny se 4 rychlostmi pro 15 až 60 m³h. Kruhový průřez 160 mm.
Lze ho kombinovat s fasádní deskou LUNOtherm.

Novinkami AB 30/60 a RA 15-60 přináší firma LUNOS optimální rozšíření  programu řady e² v klasických odvětrávaných prostorách (kuchyň, koupelna a toaleta). Aby bylo učiněno zadost estetickému cítění majitelů domů a bytů, soustředili se inženýři firmy LUNOS při vývoji nového ventilátoru i na design. Oba ventilátory vypadají naprosto stejně jako jejich "větší" bratříček e²: Vnitřní clona, filtry jakož i venkovní mřížka jsou ze stejné produktové řady. Vedle toho jsou energeticky velice úsporní. Se svým elektronicky komutovaným motorem (EC) s příkonem pouhých 0,6 resp. 7,2 W představuí naprostou špičku. Vedle toho si Vás získá i svým velice tichým chodem. Díky stejnému tvaru své konstrukce jsou ventilátory AB 30/60 a RA 15-60 předurčeny k hybridnímu větrání, které spojuje větrání s rekuperací tepla a odvětrávací techniku, a to při nízkých nákladech a energeticky úsporným způsobem.