Úvod > Radiální ventilátory >

Obsluha a údržba

Obsluha a údržba radiálních ventilátorů:

  • Na ventilátory LUNOS se běžně neaplikují provozní řády VZT zařízení, neboť tyto nevyžadují ke svému provozování odbornou obsluhu.
  • Podmínky provozování jsou pro uživatele uvedeny v pokynech pro obsluhu a údržbu.
  • Ventilátory LUNOS nevyžadují údržbu. Žádnou údržbu nevyžaduje ani nepropustná zpětná klapka na výdechu ventilátoru.
  • Jedinou činností uživatele je pouze pravidelná výměna ochranného filtru. I pro tuto činnost jsou však výrobky LUNOS konstruovány tak, aby výměna filtru byla i pro laika zcela bezpečná a snadná.
  • Pro výměnu filtru se čelní kryt vyklopí, vyjme filtr a vyčištěný či nový filtr se vloží zpět.
  • Výměna (vyčištění) filtru je nutná z důvodu zachování nízké hlučnosti ventilátoru a plánovaného odvětrávacího výkonu.
  • Měla by být prováděna cca po 3 měsících či po zjištění, že filtr je silně znečištěn.
  • NEPROVOZUJTE ZAŘÍZENÍ BEZ FILTRU LUNOS!
  • Čelní kryt ventilátorů je hladký a lze ho čistit jednoduše měkkým hadříkem.
  • Další práce nejsou potřebné.