Úvod >

Přívodní prvky

Přívodní prvky vzduchu

Pro zajištení přívodu dostatečného množství čerstvého vzduchu do větraných prostor (viz ČSN EN 15665 Změna Z1 Větrání budov - stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov) slouží lehce regulovatelné průchody do vnější stěny s výraznou protihlukovou izolací – prvky pro přívod venkovního vzduchu. Tyto prvky se osazují zpravidla nad zdroj tepla (např. radiátory ú.t.) do obvodových stěn ložnic, dětských pokojů, obývacích pokojů a pracoven, tedy do prostor, ve kterých se vyžaduje kvalita vzduchu co nejlepší.

Možnosti použití

  • v bytové výstavbě a budovách obdobného charakteru, jako hotely, domovy důchodců, lázenské domy, lůžkové části nemocnic, ubytovny apod.
  • v rodinných domcích, zejména tam, kde byla použita stavební technologie šetřící energii (nízkoenergetické domy)
  • ve vícepodlažních budovách a oblastech s vysokou povětrností, neboť bez ohledu na vnější tlak zůstává množství dovnitř proudícího vzduchu díky regulačnímu zařízení (povětrnostní klapce) přibližně konstantní.
  • jako cenově výhodné řešení pro přívod čerstvého vzduchu v administrativních budovách ve spojení s jednoduchými centrálními odvětrávacími zařízeními
  • je sladěna s celým bytem a větrá jednoduše, ale vysoce účinně a je důkazem toho, že účinné bytové větrání nemusí být drahé – jeho regulace probíhá automaticky podle principu: „Větrání jen tolik, kolik je třeba“      
  • též pro dodatečná protihluková opatření v bytových i administrativních budovách před zhoršujícími se či nevyhovujícími vlivy silniční, železniční a letecké dopravy apod.

Typ

 

Objednací

číslo

Profil

mm

Délka tubusu

        mm

Vzduchový objem

Dn,w*)

   dB

8 Pa m³/h 4 Pa m³/h
ALD-R 100 039790 98 330 10 7 47
ALD-R 100 039793 98 455 10 7 47
ALD-R 100 039797 98 635**) 10 7 47
ALD-R 160 036692 160 500 15-25 10-18 49-52
ALD-R 160 036693 160 500***) 15-25 10-18 49-52
ALD-R 160 036694 160 700 15-25 10-18 49-52
ALD-R 160 036695 160 700***) 15-25 10-18 49-52
ALD-R 160L 036696 160 500 15-25 10-18 51-53
ALD-R 160L 036697 160 700 15-25 10-18 51-53

*) uváděná hodnota je minimální, lze ji zvýšit počtem akustických prvků či užitím interiérového krytu 9/IBS

   (u ALD-R160 a ALD-R 160L)

**) na individuální zakázku lze dodat i v delší délce

***) s venkovní popískovanou mřížkou 180x180 mm 1mG