silvento ap

Způsob osazení a určení

  • umístění na stěnu
  • připevnění šrouby na hmoždinky
  • určen pro jeden odvětrávaný prostor

Sestává z:

  • interiérové instalační skříňky 3/AP (v protipožárním provedení 3/AP-B je výdechové hrdlo se zpětnou klapkou vybaveno uzavíracím zařízením)
  • ventilátorového dílu V

Typy a technické údaje

Typ

Objednací číslo

vent.dílu

Vzduchový výkon

m3/h-1

Elektrický
příkon W

Hladina hluku

dB(A)1)

Diferenční

tlak Pa2)

30/60 3)      039217         30/60/90 5,2 / 10,9 / 36,5 24 / 35 / 44 221

1) Vztaženo z 1 m na absorpční plochu A0 = 10 m2
2) Pohotovostní statický tlak 
3) Ventilátorový díl V 30/60 doplněný o externí časové a intervalové relé 5/ZII (výkon s časovým nastavením: spínací zpoždění sepnutí lze nastavit buď na 0 či 120 sekund, nastavení časového doběhu 6 nebo 15 minut, kromě toho lze nastavit intervalový spínač, aby každé 4 hodiny sepnul na dobu 30 minut) je označován jako Silvento A 30/60/100ZII s dalším upřesněním dle typu instalační skříňky.

Další údaje