Technické údaje

Typ

                    Vzduchový výkon

Maximální

tlak  Pa

Elektrický

příkon W

Dif. tlak

Pa

základní m3/h-1 jmenovitý m3/h-1 zvýšený m3/h-1
LUNOMAT 30 80 100 250 7/ 26/ 40 105
  • Instalace zpravidla mimo větraný prostor (např. v instalační šachtě). Ao = 10 m2
  • Vyústění sacích potrubí v odvětrávaných místnostech se zakrývají mřížkami  2/ZSKA s filtrem. Podle počtu odvětrávaných místností se do těla LUNOPOROVÉ skříňky vlepují hrdla DN 80.

Ventilátorový díl lze doplnit o externí časové relé 5/ZII. upravit pro základní větrání G i časovač ZI. Mřížka 2/ZSKA a nátrubek (hrdlo DN 80) pro odvětrávané prostory není součástí dodávky a objednává se samostatně dle počtu odvětrávaných místností. Celkový vzduchový výkon se dělí podle počtu odvětrávaných místností přibližně stejným dílem. Způsob upevnění instalační skříňky je libovolný dle možností (obezděný, volný, na konzole, přišroubovaný zadní stěnou aj.).

radiální ventilátor lunomat 2