silvento u

Způsob osazení a určení

  • umístění do stěn, podhledů, příček, instalačních šachet
  • určen pro jeden odvětrávaný prostor

Sestává z:

  • instalační skříňky
    • plastové typ 3/UP-R (výdech radiální horní) nebo typ 3/UP-A (výdech axiální zadní) nebo
    • protipožární z vápenosilikátu typ 3/UP-BR (výdech radiální horní) nebo typ 3/UP-BA (výdech axiální zadní) nebo
    • styroporové typ 3/UP-AS (výdech zadní se zabudovaným síťovým elektrokabelem)
  • ventilátorového dílu V

Typy a technické údaje

Typ

Objednací číslo ventilátor. dílu

Vzduchový výkon m3/h-1

   Elektrický příkon W

Hladina hluku dB(A)1)

Diferenční tlak Pa2)

30/603) 039217 30/60/90 5,2/10,9/36,5 24/35/44 223/227

1) Vztaženo z 1 m na absorpční plochu A0 = 10 m2
2) Pohotovostní statický tlak při instalační skříňce s radiálním / axiálním výdechem

3) Ventilátorový díl V 30/60 doplněný o externí časové a intervalové relé 5/ZII (výkon s časovým nastavením: spínací zpoždění sepnutí lze nastavit buď na 0 či 120 sekund, nastavení časového doběhu 6 nebo 15 minut, kromě toho lze nastavit intervalový spínač, aby každé 4 hodiny sepnul na dobu 30 minut) je označován jako Silvento U 30/60/100ZII s dalším upřesněním dle typu instalační skříňky.

Další údaje