silvento u2

Způsob osazení a určení

 • umístění pod omítku do stěn, podhledů, příček, instalačních šachet
 • určen pro dva odvětrávané prostory

Provedení pro současné odvětrání dvou prostor sestává z:

 • instalační skříňky
  • plastové typ 3/UP-R (výdech radiální horní) nebo typ 3/UP-A (výdech axiální zadní) nebo
  • protipožární z vápenosilikátu s protipožárním provedení hrdla pro druhý prostor typ 3/UP-2BR (výdech horní) nebo typ 3/UP-2BA (výdech zadní)
 • sady pro druhý prostor v provedení
  • obyčejném typ 3/S2 nebo
  • protipožárním typ 8/B2
 • ventilátorového dílu V

Typy a technické údaje

Typ Objednací číslo ventilátorového dílu Vzduchový výkon m3/h-1 Elektrický příkon W Hladina hluku dB(A)1) Diferenční tlak Pa2)
30/60 3) 039217 30/60/90 5,2/ 10,5/36,5 24/35/44 223/227

1) Vztaženo z 1 m na absorpční plochu A0 = 10 m2
2) Pohotovostní statický tlak
3) Ventilátorový díl V 30/60 doplněný o externí časové a intervalové relé 5/ZII (výkon s časovým nastavením: spínací zpoždění sepnutí lze nastavit buď na 0 či 120 sekund, nastavení časového doběhu 6 nebo 15 minut, kromě toho lze nastavit intervalový spínač, aby každé 4 hodiny sepnul na dobu 30 minut) je označován jako Silvento 2U 30/60/100ZII s dalším upřesněním dle typu instalační skříňky.

Další údaje